date

Luni- Vineri
7:00-21:00
Sambata
8:00-13:00

dental Conditii obligatorii pentru internare

Internarile sunt programate prin intermediul medicului curant ,medic de familie, telefon, fax, e-mail sau prin programare online.

DOCUMENTE NECESARE INTERNARII

 • 1. Carte de identitate sau buletin de identitale.
 • 2. Bilet de trimitere-din partea medicului de familie,a medicului specialist din unitatile sanitare ambulatorii, sau de la medicul din spital, aflat in relatii contracutale cu casele de asigurare de sanatate.
 • 3. Dovada de asigurat:
  • a) pentru persoanele salariate adeverinta eliberata de angajator (pentru asiguratii din alte judete obligatoriu este sa aibe viza casei de asigurare de sanatate la care este luat in evidenta)iar daca se necsita eliberarea concediului medical ,pe adeverinta se trece de catre angajator numarul de zile ce concediu medical de care a beneficiat salariatul in ultimele 12 luni.
  • b) pentru persoanele fizice autorizate este necesar dovada ultimei plati la FNUASS.
  • c) dovada achitarii contributiei calculate asupra veniturilor impozabile(dividente, respectiv indemnizatii de administrare stabilite de AGA) pentru asociati sau administratori de societati comerciale.
  • d) ultimul cupon de pensie sau xerox dupa ultimul cupon pentru persoanele pensionare.
  • e) document care sa ateste calitatea de asigurat a persoanei in intretinerea careia se afla persoanele coasigurate
  • f) persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj cupon de somaj, adeverinta eliberata de AJOFM.
  • g) pentru persoanele fara venit obligate sa se asigure e necesar ultima chitanta de plata in care este stipulata ultima luna sau trimestru pentru care s a platit.
  • h) adeverinta de la primarie pentru persoanele ce beneficiaza de ajutor social,unde sa rezulte incadrarea in categorie a persoanelor care au dreptul la ajutor social confor Legii nr.416/2001.
  • i) pasaport, card european de asigurare de sanatate pentru cetatenii straini cu domiciliu in afara granitei Romaniei.
  • j) xerox dupa certificatul de nastere in cazul minorilor,copie buletin al unuia din parinti.
 • 3. Documente medicale cum sunt scrisori medicale, bilete de externare, analize de laborator, radiologice si imagistica medicala efectuate recent.
booking img

Programare online

Programeaza-te online la medicul si specialitatea dorita