date

Luni- Vineri
7:00-21:00
Sambata
8:00-13:00

dental Pentru ca noua ne pasa de pacientii nostri !

spitalul topmed

Centrul Medical TOPMED S.R.L., fondat in 1996 in Târgu Mures, judeţul Mureş a devenit azi o companie recunoscută pe plan local pentru promptitudine, profesionalism şi respect faţă de pacient. Ne-am străduit in permanenţă să ne menţinem clienţii mulţumiţi şi am căutat continuu noi modalităţi de a ne imbunătăţi serviciile către Dumneavoastră. Calitatea implică investiţii, pasiune pentru profesie, viziune şi deschidere. De aceea, TOPMED şi-a propus să facă mai mult decât să vorbească despre calitate, prin împletirea experienţei bogate a unor profesionişti cu o dotare tehnică performantă, diversificarea serviciilor,perfecţionarea personalului, precum şi modernizarea interiorului. Prioritatea noastră este de a oferii fiecărui pacient accesul la un diagnostic exact în cel mai scurt timp ,la metode de tratament eficiente, la tarife accesibile. Pacienţii se pot adresa specialiştilor Centrului Medical TOPMED atât în regim de plată directă cât şi pe baza biletelor de trimitere eliberate de medicii de familie,medicii din ambulatoriul de specialitate aflaţi în relaţii contractuale cu Casa de Asigurări de Sănătate Mureş.

Despre serviciile medicale contractate cu CAS:

Serviciile medicale contractate cu casele de asigurări de sănătate (medic de familie, ambulatoriul de specialitate, laboratorul de analize medicale, radiologie-imagistică) se furnizează pe baza unei programări telefonice sau prin alte mijloace, după caz, efectuată cu cel puţin 24 de ore lucrătoare înainte de data dorită.
În situaţia în care bolnavul nu poate respecta, din motive justificate, data şi ora programate pentru acordarea serviciilor medicale, acesta va anunţa cabinetul medical la care a fost programat, dar nu mai târziu de ziua anterioară programării stabilite. Fac excepţie de la prevederile prezentului ordin:

  • a) situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală;
  • b) cabinetele medicale care funcţionează în mediul rural, în localităţi unde, din cauza lipsei mijloacelor tehnice necesare, nu există posibilitatea efectuării programărilor telefonice sau prin oricare alte mijloace;
  • c) serviciile medicale paraclinice recomandate bolnavilor care au consemnat pe biletul de trimitere un diagnostic prezumtiv sau cert de afecţiune acută..

booking img

Programare online

Programeaza-te online la medicul si specialitatea dorita